Văn Phòng Đại Diện

Địa chỉ: Floor 6, No 55 Nam Ky Khoi Nghia Street, Nguyen Thai Binh, Dist 1, HCMC

Số điện thoại: [+84] 7301 5559 Fax: [+84] 5411 0765

Email: phuong.lam@minhhop.com

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đừng do dự hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn sớm nhất có thể.

Nếu bạn không nhận được email trong vòng 24 giờ, vui lòng kiểm tra thư mục SPAM trong email của bạn.